אריחי בטון ואריחים מצוירים

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

פריט: 10

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

פריט: 20

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 22.3*22.3

אריח קרמיקה מצויר 22.3*22.3

מחיר מבצע: 196 ש"ח כולל מע"מ  פריט: 24

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

פריט: 30

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

פריט: 40

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

פריט: 50

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 33*33

אריח קרמיקה מצויר 33*33

דוגמא חדשה בתצוגה
מחיר מבצע: 99 ש"ח כולל מע"מ  פריט: 52

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

פריט: 60

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 33*33

אריח קרמיקה מצויר 33*33

דוגמא חדשה בתצוגה
מחיר מבצע: 99 ש"ח כולל מע"מ  פריט: 65

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

פריט: 70

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

פריט: 80

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 33.15*33.15

אריח קרמיקה מצויר 33.15*33.15

דוגמא חדשה בתצוגה
פריט: 83

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

פריט: 90

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח מצויר 20*20 R10

אריח מצויר 20*20 R10

פריט: 91

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח מצויר 20*20 R10

אריח מצויר 20*20 R10

פריט: 92

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח מצויר 20*20 R10

אריח מצויר 20*20 R10

פריט: 93

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח מצויר 20*20 R10

אריח מצויר 20*20 R10

פריט: 94

אריחי בטון ואריחים מצוירים -

פריט: 95

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח מצויר 20*20 R10

אריח מצויר 20*20 R10

פריט: 96

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח מצויר 20*20 R10

אריח מצויר 20*20 R10

פריט: 97

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח מצויר 20*20 R10

אריח מצויר 20*20 R10

פריט: 98

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח מצויר 20*20 R10

אריח מצויר 20*20 R10

פריט: 99

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח מצויר 20*20 R10

אריח מצויר 20*20 R10

פריט: 102

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

פריט: 105

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

פריט: 110

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

אריח גרניט פורצלן מצויר 15*15

פריט: 120

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 140

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 22.5*22.5

אריח קרמיקה מצויר 22.5*22.5

דוגמא חדשה בתצוגה
פריט: 150

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 22.3*22.3

אריח קרמיקה מצויר 22.3*22.3

דוגמא חדשה בתצוגה
מחיר מבצע: 196 ש"ח כולל מע"מ  פריט: 160

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

מחיר רגיל: 249 ש"ח כולל מע"מ
מחיר מבצע: 234 ש"ח כולל מע"מ  פריט: 170

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 180

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 33.15*33.15

אריח קרמיקה מצויר 33.15*33.15

דוגמא חדשה בתצוגה
פריט: 190

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 22.5*22.5

אריח קרמיקה מצויר 22.5*22.5

דוגמא חדשה בתצוגה
פריט: 197

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 200

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 205

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 210

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20.5*20.5

אריח קרמיקה מצויר 20.5*20.5

פריט: 215

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20.5*20.5

אריח קרמיקה מצויר 20.5*20.5

פריט: 220

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20.5*20.5

אריח קרמיקה מצויר 20.5*20.5

פריט: 225

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20.5*20.5

אריח קרמיקה מצויר 20.5*20.5

פריט: 230

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 33.15*33.15

אריח קרמיקה מצויר 33.15*33.15

דוגמא חדשה בתצוגה
פריט: 240

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 44*44

אריח גרניט פורצלן מצויר 44*44

פריט: 250

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח מצויר 33.15*33.15 ס"מ

אריח מצויר 33.15*33.15 ס"מ

פריט: 250

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 44*44

אריח גרניט פורצלן מצויר 44*44

פריט: 255

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 260

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 20*20

אריח גרניט פורצלן מצויר 20*20

פריט: 270

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 33.15*33.15

אריח קרמיקה מצויר 33.15*33.15

דוגמא חדשה בתצוגה
פריט: 280

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

מחיר רגיל: 390 ש"ח כולל מע"מ
מחיר מבצע: 339 ש"ח כולל מע"מ  פריט: 290

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 295

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 22.3*22.3

אריח קרמיקה מצויר 22.3*22.3

דוגמא חדשה בתצוגה
פריט: 305

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 20*20

אריח גרניט פורצלן מצויר 20*20

פריט: 306

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 20*20

אריח גרניט פורצלן מצויר 20*20

פריט: 310

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 20*20

אריח גרניט פורצלן מצויר 20*20

פריט: 315

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20.5*20.5

אריח קרמיקה מצויר 20.5*20.5

פריט: 320

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20.5*20.5

אריח קרמיקה מצויר 20.5*20.5

פריט: 355

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 356

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 45*45

אריח קרמיקה מצויר 45*45

פריט: 357

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 45*45

אריח קרמיקה מצויר 45*45

פריט: 358

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 359

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

מחיר רגיל: 320 ש"ח כולל מע"מ
מחיר מבצע: 269 ש"ח כולל מע"מ  פריט: 360

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 361

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 362

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 364

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 45*45

אריח קרמיקה מצויר 45*45

פריט: 365

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח גרניט פורצלן מצויר 60*60

אריח גרניט פורצלן מצויר 60*60

מחיר רגיל: 255 ש"ח כולל מע"מ
מחיר מבצע: 130 ש"ח כולל מע"מ  פריט: 370

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 33*33

אריח קרמיקה מצויר 33*33

דוגמא חדשה בתצוגה
פריט: 380

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 33*33

אריח קרמיקה מצויר 33*33

דוגמא חדשה בתצוגה
פריט: 385

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 33*33

אריח קרמיקה מצויר 33*33

דוגמא חדשה בתצוגה
פריט: 390

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 33.15*33.15

אריח קרמיקה מצויר 33.15*33.15

דוגמא חדשה בתצוגה
פריט: 395

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 33.15*33.15

אריח קרמיקה מצויר 33.15*33.15

דוגמא חדשה בתצוגה
פריט: 400

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 33.15*33.15

אריח קרמיקה מצויר 33.15*33.15

דוגמא חדשה בתצוגה
פריט: 405

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 22.5*22.5

אריח קרמיקה מצויר 22.5*22.5

דוגמא חדשה בתצוגה
פריט: 425

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 22.5*22.5

אריח קרמיקה מצויר 22.5*22.5

דוגמא חדשה בתצוגה
פריט: 430

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 33.5*33.5

אריח קרמיקה מצויר 33.5*33.5

כמות זמינה במלאי 69 מ"ר
מחיר מבצע: 99 ש"ח כולל מע"מ  פריט: 435

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

מחיר רגיל: 390 ש"ח כולל מע"מ
מחיר מבצע: 339 ש"ח כולל מע"מ  פריט: 445

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 30*30

אריח קרמיקה מצויר 30*30

דוגמא חדשה בתצוגה
מחיר מבצע: 99 ש"ח כולל מע"מ  פריט: 460

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 470

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 31.6*31.6

אריח קרמיקה מצויר 31.6*31.6

פריט: 475

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 31.6*31.6

אריח קרמיקה מצויר 31.6*31.6

פריט: 480

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 485

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 485

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 490

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 33*33

אריח קרמיקה מצויר 33*33

דוגמא חדשה בתצוגה
מחיר מבצע: 99 ש"ח כולל מע"מ  פריט: 495

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

מחיר רגיל: 370 ש"ח כולל מע"מ
מחיר מבצע: 339 ש"ח כולל מע"מ  פריט: 500

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 24.5*24.5

אריח קרמיקה מצויר 24.5*24.5

דוגמא חדשה בתצוגה
פריט: 505

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 510

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 515

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 555

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 560

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 33.5*33.5

אריח קרמיקה מצויר 33.5*33.5

כמות זמינה במלאי 32 מ"ר
מחיר מבצע: 99 ש"ח כולל מע"מ  פריט: 570

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 33.5*33.5

אריח קרמיקה מצויר 33.5*33.5

דוגמא חדשה בתצוגה
מחיר מבצע: 99 ש"ח כולל מע"מ  פריט: 583

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

פריט: 584

אריחי בטון ואריחים מצוירים - אריח קרמיקה מצויר 20*20

אריח קרמיקה מצויר 20*20

דוגמא חדשה בתצוגה
מחיר מבצע: 198 ש"ח כולל מע"מ  פריט: 590

יצירת קשר
רחוב השיזף 3, אבן יהודה
טלפון:  072-3943200
שעות פעילות: א-ד: 19:00-8:30 ה: 16:30-8:30 
ו: 13:00-8:30 שבת סגור
איסוף סחורה- בתיאום מראש עם החנות.
השאירו פרטים לייעוץ טלפוני ללא עלות
כל התשובות לכל השאלות בשיחה אחת באותו היום
מספר אבטחה:
כל הזכויות שמורות לסטון השרון©